Speakers

Agnieszka Lekka-Kowalik

John Paul II Catholic University of Lublin

Professor of Philosophy at the John Paul II Catholic University of Lublin (KUL); MSc in chemistry from Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, PhD and habilitation in philosophy from KUL. 1993-1996 associate researcher at the Department of Philosophy, Université de Neuchâel/Switzerland; since 1997 employed at KUL; since 2011 the Chair of the Department of the Methodology of Sciences (Faculty of Philosophy); 2009-2012 Vice Dean of that Faculty, 2012-2013 Vice Rector of KUL; 2014-2022 Director of the John Paul II Institute KUL and Editor-in-chief of the quarterly “Ethos”; member of the Editorial Board of The Universal Encyclopedia of Philosophy and The Encyclopaedia of Polish Philosophy; member of the editorial board of “Summarium” (a yearbook of the Learned Society of KUL); co-founder and since 2021 vice-president of the Polish Association for Technology Assessment.  Main research areas: philosophy of science and technology, research ethics, information ethics, general methodology of science and practical logic; publications include: editor (with Daniel Schulthess) of a volume of “The Monist” (1996);  Discovering the axiological dimension of science (2008),  the editor of: The value of life. The Present Time through the Prism of St John Paul II’s encyclical „Evangelium Vitae” (2017; with Krzysztof Wiak), Ekonomia a chrześcijaństwo (Warszawa 2017); Logika-filozofia-człowiek. Wybór tekstów Stanisława Kamińskiego i Jerzego Kalinowskiego (with Konrad Zaborowski); Karol Wojtyła, Katolicka etyka społeczna (Lublin 2018 with G.Beyer, A. Wierzbicki and W. Kruszewski, U. Jańczyk); over 200 scholarly papers, reviews, and encyclopedia entries.Agnieszka Lekka-Kowalik